Neredeyiz

KURUMSAL

“Eğitimli” olmak, gelişen ve değişen dünyamızda saygın bir yer edinebilmenin temel koşuludur. İnsanlar, eğitim sayesinde yaşam kalitelerini artırabilmekte ve toplumda var olabilmenin mutluluğunu yaşamaktadırlar. Günümüzdeki eğitim anlayışı, sistemi değil, bireyi merkeze almaktadır. Dolayısıyla bugün eğitimden beklenen, bireyin akademik yeterliliklerini geliştirmesinin yanında, problemlerini çözebilmesine, kendini ifade edebilmesine, kendine fırsatlar yaratabilmesine ve bu fırsatları değerlendirebilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Eğitimden beklenen bu sonuçlara ulaşabilmek için çağdaş eğitimin gereklerini özümsemiş, genç, dinamik ve uzman kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır. EBOB Eğitim Kurumları ihtiyaç duyulan bu nitelikli kadroya sahip olmanın gururunu ayrıca yaşamaktadır. EBOB olarak bizler, gençlerimizin yalnızca bugünü değil, yarını da kazanmaları için çalışıyoruz. Bu bağlamda Misyonumuz, özgün eğitim sistemimiz aracılığıyla alanında başarılı, kendisiyle barışık ve toplumla uyumlu insanlardan oluşan bir nesil yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz ise sözü edilen nesli oluşturmaya aday öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye en kısa yoldan ulaşmalarını sağlamak, onları doğru yönlendirmek ve sınavların beklentilerine cevap verebilecek şekilde hazırlamaktır.